Siirry sisältöön
Arvot ja pelisäännöt

Arvot ja pelisäännöt

SYK:n arvojen perustana ovat suomalainen kulttuuri, yhteisöllisyys ja kansainvälisyys. Koulun yksityinen ja itsenäinen luonne sekä vahva arvopohja luovat koulun hengen.

Kunnioitus

Kunnioitamme toisiamme ja ympäristöä. Kohtaamme ihmiset tasa-arvoisina ja olemme oikeudenmukaisia ja rehellisiä. Arvostamme omaa ja muiden työtä.
 • Kannamme vastuuta itsestä, toisista, ympäristöstä ja tulevaisuudesta.
 • Noudatamme yhteisiä sääntöjä ja toimintatapoja.
 • Kannustamme toisiamme, emme kiusaa.
 • Kunnioitamme toisten mielipiteitä ja elämänkatsomusta.
 • Tuemme toiminnallamme toistemme hyvinvointia ja huolehdimme, että jokaisen koulupäivä on turvallinen.

Luottamus

Edistämme rohkaisevaa, avointa ja luottavaista ilmapiiriä.
 • Luotamme itseemme, toisiimme ja yhteisöön.
 • Uskallamme tehdä rohkeasti valintoja.
 • Ymmärrämme, että rohkeus on myös rohkeutta kokeilla ja erehtyä.
 • Suhtaudumme avoimesti tietoon ja uusiin asioihin.

Ihmisenä kasvu

Opimme oppimaan ja ymmärrämme, että oppiminen on elinikäistä.
 • Työskentelemme yhdessä tavoitteellisesti, monipuolisesti ja ahkerasti.
 • Kehitämme mielikuvitustamme ja luovaa ajatteluamme.
 • Opimme löytämään omat kiinnostuksen kohteemme ja haluamme kehittää niitä omaksi ja yhteiseksi hyväksi.
 • Toimimme osana yhteiskuntaa ja pyrimme aktiiviseen kansalaisuuteen.
 • Haluamme toiminnallamme edistää työn iloa.

Pelisäännöt

1. Ole oma itsesi ja anna muidenkin olla: kohtele kaikkia tasa-arvoisesti. Älä loukkaa tai nolaa.
2. Kohtaa asiat kasvotusten: puhu toisesta hyvää myös silloin, kun hän ei ole paikalla. Pyydä ja anna anteeksi.
3. Kunnioita omaa ja toisen työtä: anna työrauha ja tarvittaessa rakentavaa palautetta. Kehu ja kannusta.
4. Ole läsnä ja pidä huolta: pysähdy, kiinnostu, kuuntele, myötäelä ja auta.
5. Käyttäydy kohteliaasti, ystävällisesti ja rakentavasti: tervehdi, kiitä ja näytä esimerkkiä. Anna myönteinen kuva itsestäsi ja koulusta. Älä pura omaa pahaa oloasi toisiin.
6. Sitoudu yhdessä sovittuun: ole rehellinen, pidä lupauksesi sekä noudata aikatauluja ja sääntöjä.
7. Pidä huolta kouluympäristöstä: korjaa omat jälkesi, huolehdi omista ja yhteisistä tavaroista. Älä roskaa, riko tai sotke.
8. Ole yritteliäs, ahkera ja aktiivinen: kehitä ja kehity.
9. Rakenna parempaa tulevaisuutta kaikkien yhteiseksi hyväksi.