Siirry sisältöön
Strategiat

Strategiat

Strategiatyötä tehdään parhaillaan. Uusi strategia ja viestintästrategia valmistuvat syksyllä 2020.

Strategia

Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun strategia 2013 on valmisteltu koulun johtokunnan ja henkilökunnan yhteistyönä vuosien 2010–2013 aikana.

Strategiassa esitetään

  • koulun arvot: kunnioitus, luottamus ja ihmisenä kasvu
  • koulun toiminta-ajatus (missio)
  • vuoteen 2020 ulottuva koulun visio ja
  • visioon liittyvät päätavoitteet ja niiden toteutumisen seuraamisessa käytettävät mittarit.

Viestintästrategia

Viestintästrategia 2016

Viestintästrategiassa esitetään

  • viestinnän arvot: ajantasaisuus, avoimuus ja yhteisöllisyys
  • viestinnän periaatteet ja tavoitteet
  • viestinnän välineet
  • toimintaympäristö
  • viestinnän sisältö
  • mittaus ja arviointi sekä kehittämiskohteet strategiakaudelle 2016‒2019.