Siirry sisältöön
Opettajat

Opettajat

Koulun opettajiin saa parhaiten yhteyden Wilmassa tai sähköpostitse (etunimi.sukunimi@syk.fi).
 • Ahvenisto Ursula, lehtori – fysiikka L22f UAh
 • Aittoniemi Sari, luokanopettaja – uskonto, elämänkatsomustieto 4c SAi
 • Anjala Nina, FM – matematiikka, kemia 8c NAn
 • Ant-Wuorinen Johanna, lehtori – liikunta, terveystieto 8b JAW
 • Aronen Netta, HuK – japani, englanti NAr
 • Bardzinski Marjo, lehtori – saksa L21f MBa
 • Caselius-Engblom Erica, erityisopettaja – teatteri-ilmaisu ECE
 • Evstafev Dmitrii – IB Economics, englanti DEv
 • Grönroos Anni, FM, IB-koordinaattori – äidinkieli ja kirjallisuus, IB Finnish B AGr
 • Hallberg Veera, FM – musiikki VeH
 • Hartikainen Virve, lehtori – käsityö: tekstiilityön työtavat 6c VHa
 • Havula Anu, opinto-ohjaaja, L23fi, L22de, L21d, IB1, IB2
 • Heikkinen Marja, oppilaanohjaaja, 7abc, 8ab, 9abc
 • Heiska Marko, lehtori – liikunta, terveystieto MHe, toimivapaalla
 • Herajärvi Sinikka, lehtori – äidinkieli ja kirjallisuus SHe
 • Hildén Petri, luokanopettaja, 3d PHi
 • Hongisto-Sorjonen Minna, lehtori – ruotsi 6d MHS
 • Honkimäki Tuire, erityisopettaja THo
 • Hurri Jarmo, lehtori – matematiikka, IB Mathematics L23i JHu
 • Hynönen Ville, lehtori – matematiikka, fysiikka L23f VHy
 • Hämäläinen Petra, luokanopettaja – kotitalous 4b PHä
 • Janus-Hiekkaranta Agnieszka, lehtori – IB Economics, englanti AJH, toimivapaalla
 • Jegorenkov Marja, lukion rehtori – venäjä MJe
 • Kahelin Risto, LitM – liikunta L23c RKa
 • Kalske Annukka, lehtori – uskonto, psykologia AKa
 • Karesvuori Maija, lehtori – matematiikka L23a MKa
 • Karppanen Sanna, lehtori – ranska 8d SKa
 • Katajamäki Katja, luokanopettaja 3b KKa
 • Kavakko-Widström Iiris, FM – historia, yhteiskuntaoppi 7c IKW
 • Koivu Juho, luokanopettaja 5a JKo
 • Konttinen Minna, luokanopettaja 3c MKo
 • Korpisaari Harri, lehtori – historia, yhteiskuntaoppi L22d HKo
 • Krebs Anne, lehtori – saksa L23d AKr
 • Krämer Jenni, luokanopettaja – saksa 4d JKr
 • Kuukka Väinö, lehtori – äidinkieli ja kirjallisuus 9a VKu
 • Lampi Liisa, lehtori – teatteri-ilmaisu, et, filosofia LLa
 • Lehvonen Eevamari, luokanopettaja 5b EmL
 • Leimola Hanna-Mari – oppilaanohjaus, luokat 7–9 HML
 • Leinonen Maarit, lehtori – kemia, matematiikka 9d MLe
 • Lokki Katariina, lehtori – kotitalous KLo
 • Louko Anna – IB History ALo
 • Malava Taina, FM – kemia, matematiikka TMa
 • Mannila Katja, lehtori – matematiikka, fysiikka, IB Mathematics IB1 KMa
 • Mattila Liisa, lehtori – ranska L21e LMa
 • Mehrabkhani Farid, DI – matematiikka, fysiikka L21c FMe
 • Meriluoto Milka, FM – suomi toisena kielenä, IB Finnish B, äidinkieli ja kirjallisuus MMe
 • Mikkilä-Huttunen Leena, FM – ortodoksinen uskonto LMH
 • Määttä Tuomas, luokanopettaja – liikunta 5d TMä
 • Naukkarinen Kirsi, lehtori – ranska KNa
 • Nikkinen Hanna-Leena, lehtori – biologia, maantiede L21d HLN
 • Nurmi Arto, lehtori – biologia, maantiede ANu
 • Nurmi Susanna – kuvataide SNu
 • Okkonen Outi, FM – ruotsi, saksa 7a OOk
 • Paasio-Leimola Leena, lehtori – äidinkieli ja kirjallisuus LPL
 • Pakkala Sanna, lehtori – englanti L22c SPa
 • Paljakka Laura, FM – venäjä  LPa
 • Palomäki Antti, lehtori – historia, yhteiskuntaoppi L21b APm
 • Pansegrau Kaarina, lehtori – venäjä 7b KPa
 • Pantsar Janne, lehtori – käsityö: teknisen työn työtavat JPa
 • Petäjäaho Marjo, lehtori – biologia, maantieto, IB Biology MPe
 • Puhakka Mika, KM – historia, yhteiskuntaoppi 6b MPu
 • Pulkkinen Kimmo, KM – käsityö: teknisen työn työtavat 7d KPu
 • Pynssi Maija, FM – kemia, matematiikka MPy
 • Pyykönen Hannele, opinto-ohjaaja, L21abc, L22abc, L23abc HaP
 • Rajala Jaana, FM – saksa, ranska 9c JRa
 • Rantala Jari, lehtori – IB Physics, IB Mathematics, matematiikka JaR
 • Rapo Petra – kuvataide PRa
 • Repo Heidi, lehtori – ruotsi L22e HRe
 • Rinne Petteri, lehtori – kuvataide PRi, toimivapaalla
 • Riutankoski Riina, luokanopettaja 3a RRi
 • Ronkanen Elina, luokanopettaja 4a ERo
 • Salminen Salla, opinto-ohjaaja 7d, 8cd, 9d, L23de, L22f, L21ef
 • Salomaa Tiina, lehtori – ruotsi, venäjä L23b TSa
 • Sarjamo Noora, luokanopettaja – kotitalous NoS toimivapaalla
 • Saunamäki Niina, lehtori – englanti L22b NSa
 • Seppänen Pietari, FM – englanti 8a PSe
 • Sierla Liisa, KM – käsityö: tekstiilityön työtavat, erityisopetus LSi
 • Sipilä Raini, luokanopettaja – äidinkieli ja kirjallisuus 5c RSi
 • Snellman Susanna, lehtori – musiikki SSn
 • Stevenage Christine, lehtori – englanti IB2 CSt
 • Sundström Kirsi, lehtori – ranska 9b KSu
 • Suviranta Lotta, lehtori – liikunta, terveystieto LSu
 • Torkkeli Sonja, FM – espanja, italia STo
 • Uusi-Hallila Tuula, lehtori – äidinkieli ja kirjallisuus L21a TUH
 • Viitasalo Johanna, lehtori – englanti JVi
 • Wallin Marcus, lehtori – englanti L22a MaW
 • Yliheikkilä Katariina, lehtori – kemia, fysiikka, IB Chemistry L23e KYl
 • Yliheikkilä Kerttu – kemia KYh