Siirry sisältöön
Opettajat

Opettajat

Koulun opettajiin saa parhaiten yhteyden Wilmassa tai sähköpostitse (etunimi.sukunimi@syk.fi).
 • Ahvenisto Ursula, lehtori – fysiikka L22f UAh
 • Aittoniemi Sari, luokanopettaja – uskonto  3c SAi
 • Anjala Nina, FM – matematiikka, kemia 7c NAn
 • Ant-Wuorinen Johanna, lehtori – liikunta, terveystieto 7b JAW
 • Aronen Netta, HuK – japani NAr
 • Bardzinski Marjo, lehtori – saksa L21f MBa
 • Caselius-Engblom Erica, erityisopettaja – teatteri-ilmaisu ECE
 • Ellonen Marcus, lehtori – englanti L22a MaE
 • Grönroos Anni, FM – IB-koordinaattori, IB Finnish A, äidinkieli ja kirjallisuus AGr
 • Hartikainen Virve, lehtori – käsityö: tekstiilityön työtavat VHa
 • Havula Anu, opinto-ohjaaja, L20c, L21d, L22dei, IB1-2
 • Heikkinen Marja, oppilaanohjaaja, luokat 7–9 MaH
 • Heiska Marko, lehtori – liikunta, terveystieto MHe, toimivapaalla
 • Herajärvi Sinikka, lehtori – äidinkieli ja kirjallisuus, IB Finnish A  SHe
 • Hongisto-Sorjonen Minna, lehtori – ruotsi MHS
 • Honkimäki Tuire, erityisopettaja THo
 • Hurri Jarmo, lehtori – matematiikka, IB Mathematics, Computer Science  JHu
 • Hynönen Ville, lehtori – matematiikka, fysiikka VHy
 • Janus-Hiekkaranta Agnieszka, lehtori – IB Economics, Global Politics, englanti IB1 AJH
 • Jegorenkov Marja, lukion rehtori – venäjä MJe
 • Jämsä Veera, FM – musiikki VJä, toimivapaalla
 • Kahelin Risto, LitM – liikunta RKa
 • Kalske Annukka, lehtori – uskonto, psykologia, filosofia AKa
 • Karesvuori Maija, lehtori – matematiikka L20a MKa
 • Karppanen Sanna, lehtori – ranska 7d SKa
 • Katajamäki Katja, luokanopettaja 5d KKa
 • Kavakko-Widström Iiris, FM – historia, yhteiskuntaoppi 6c IKW
 • Koivu Juho, luokanopettaja 4a JKo
 • Konttinen Minna, luokanopettaja 5a MKo
 • Korpisaari Harri, lehtori – historia, yhteiskuntaoppi L22d HKo
 • Krebs Anne, lehtori – saksa L20c AKr
 • Krämer Jenni, luokanopettaja – saksa 3d JKr
 • Kuukka Väinö, lehtori – äidinkieli ja kirjallisuus 8a VKu
 • Laiho Elina, FM – espanja, italia ELa
 • Lampi Liisa, lehtori – teatteri-ilmaisu, et, filosofia LLa
 • Lehvonen Eevamari, luokanopettaja 4b EmL
 • Leinonen Maarit, lehtori – kemia, matematiikka 8d MLe
 • Lokki Katariina, lehtori – kotitalous KLo
 • Malava Taina, FM – kemia, matematiikka TMa, toimivapaalla
 • Mannila Katja, lehtori – matematiikka, fysiikka, IB Math. L22i KMa
 • Mattila Liisa, lehtori – ranska L21e LMa
 • Mehrabkhani Farid, DI – matematiikka, fysiikka L21b FMe
 • Meriluoto Milka, FM – suomi toisena kielenä, IB Finnish B, äidinkieli ja kirjallisuus, erityisopetus MiS
 • Mikkilä-Huttunen Leena, FM – ortodoksinen uskonto LMH
 • Määttä Tuomas, luokanopettaja 4d (kevät) TMä
 • Naukkarinen Kirsi, lehtori – ranska L20d KNa
 • Nikkinen Hanna-Leena, lehtori – biologia, maantiede L21d HLN
 • Nikunen Janne, MuM – musiikki JNik
 • Nurmi Arto, lehtori – biologia, maantiede ANu
 • Okkonen Outi, FM – ruotsi, saksa 6a OOk
 • Paasio-Leimola Leena, lehtori – äidinkieli ja kirjallisuus 9a LPL
 • Pakkala Sanna, lehtori – englanti L22c SPa
 • Paljakka Laura, FM – venäjä  LPa
 • Palomäki Antti, lehtori – historia, yhteiskuntaoppi L21c APm
 • Pansegrau Kaarina, lehtori – venäjä 6b KPa
 • Pantsar Janne, lehtori – käsityö: teknisen työn työtavat JPa
 • Petäjäaho Marjo, lehtori – biologia, maantieto, IB Biology MPe
 • Puhakka Mika, luokanopettaja – historia, yhteiskuntaoppi 5b MPu
 • Pulkkinen Kimmo, KM – käsityö: teknisen työn työtavat 6d KPu
 • Pynssi Maija, FM – kemia, matematiikka MPy
 • Pyykönen Hannele, opinto-ohjaaja, L20ab, L21abc, L21abc HaP
 • Rajala Jaana, FM – saksa, ranska 8c JRa
 • Rantala Jari, lehtori – IB Physics, matematiikka JaR
 • Repo Heidi, lehtori – ruotsi L22e HRe
 • Rinne Petteri, lehtori – kuvataide PRi
 • Riutankoski Riina, luokanopettaja 5c RRi
 • Ronkanen Elina, luokanopettaja 3a ERo
 • Rönnqvist Suvi, luokanopettaja 4d (syksy) SRö
 • Salomaa Tiina, lehtori – ruotsi, venäjä L20b TSa
 • Sarjamo Noora, luokanopettaja – kotitalous 3b NoS
 • Saunamäki Niina, lehtori – englanti L22b NSa
 • Seppänen Pietari, FM – englanti 7a PSe
 • Sierla Liisa, KM – käsityö: tekstiilityön työtavat, erityisopetus 9b LSi
 • Sipilä Raini, luokanopettaja – äidinkieli ja kirjallisuus 4c RSi
 • Snellman Susanna, lehtori – musiikki 9d SSn
 • Stevenage Christine, lehtori – IB English IB2 CSt
 • Sundström Kirsi, lehtori – ranska 8b KSu
 • Suviranta Lotta, lehtori – liikunta, terveystieto LSu
 • Torkkeli Sonja, FM – espanja, italia STo toimivapaalla
 • Tuhkanen Leo, DI – matematiikka, kemia LTu
 • Uusi-Hallila Tuula, lehtori – äidinkieli ja kirjallisuus L21a TUH
 • Vahtera Sirpa, opinto-ohjaaja, L20d, L21ef, L22f SVa
 • Viitasalo Johanna, lehtori – englanti 9c JVi
 • Yliheikkilä Katariina, lehtori – kemia, fysiikka, IB Chemistry KYl