Siirry sisältöön
Opettajat

Opettajat

Koulun opettajiin saa parhaiten yhteyden Wilmassa tai sähköpostitse (etunimi.sukunimi@syk.fi).
 • Tiitta Sari, rehtori STi
 • Niiranen Jukka, vararehtori, perusopetuksen rehtori JNi
 • Ahosola Tomi, LitM – liikunta TAh
 • Ahvenisto Ursula, lehtori – fysiikka UAh
 • Aittoniemi Sari, luokanopettaja – uskonto  5c SAi
 • Anjala Nina, FM – matematiikka, kemia 6c  NAn
 • Ankkuri Minna, IB-apulaisrehtori MAn
 • Ant-Wuorinen Johanna, lehtori – liikunta, terveystieto 6b JAW
 • Bardzinski Marjo, lehtori – saksa L21f MBa
 • Caselius-Engblom Erica, erityisopettaja – teatteri-ilmaisu ECE
 • Ellonen Marcus, lehtori – englanti L19a MaE
 • Grönroos Anni, FM – äidinkieli ja kirjallisuus, IB Finnish A AGr
 • Hartikainen Virve, lehtori – tekstiilityö  VHa
 • Havula Anu, opinto-ohjaaja, L19c, L20c, L21d, L21i, IB1-2
 • Heikkinen Marja, oppilaanohjaaja, luokat 7–9 9d  MaH
 • Heiska Marko, lehtori – liikunta, terveystieto MHe, toimivapaalla
 • Herajärvi Sinikka, lehtori – äidink. ja kirj., IB Finnish A L19c SHe
 • Hongisto-Sorjonen Minna, lehtori – ruotsi 9b MHS
 • Honkimäki Tuire, erityisopettaja THo
 • Hurri Jarmo, lehtori – matematiikka, IB Mathematics, Computer Science IB2 JHu
 • Huxley Steven, lehtori – IB History, TOK, GP, englanti SHu
 • Hynönen Ville, lehtori – matematiikka, fysiikka L20a VHy
 • Janus-Hiekkaranta Agnieszka, lehtori – IB Economics, GP, englanti L21i AJH
 • Jegorenkov Marja, lukion rehtori – venäjä MJe
 • Jämsä Veera, FM – musiikki VJä, toimivapaalla
 • Kalske Annukka, lehtori – uskonto, psykologia, filosofia AKa
 • Karesvuori Maija, lehtori – matematiikka MKa, toimivapaalla
 • Karppanen Sanna, lehtori – ranska 6d SKa
 • Katajamäki Katja, luokanopettaja 4d KKa
 • Kauppinen Jussi, FM – matematiikka JKa
 • Kavakko-Widström Iiris, FM – historia, yhteiskuntaoppi, IKW
 • Kimanen Mari, FM – japani MKi
 • Koivu Juho, luokanopettaja 3a JKo
 • Konttinen Minna, luokanopettaja 4a MKo
 • Korpisaari Harri, lehtori – historia, yhteiskuntaoppi L19d HKo
 • Krebs Anne, lehtori – saksa L20c AKr
 • Krämer Jenni, luokanopettaja – saksa 5d JKr
 • Kuukka Väinö, lehtori – äidinkieli ja kirjallisuus 7a VKu
 • Laakso Ari, luokanopettaja – liikunta ALa, toimivapaalla
 • Lampi Liisa, lehtori – teatteri-ilmaisu, et, filosofia LLa
 • Lehvonen Eevamari, luokanopettaja 3b EmL
 • Leinonen Maarit, lehtori – kemia, matematiikka 7d MLe
 • Lokki Katariina, lehtori – kotitalous 9a KLo
 • Malava Taina, FM – kemia, matematiikka 9c TMa
 • Mannila Katja, lehtori – matematiikka, fysiikka, IB Math. KMa
 • Mattila Liisa, lehtori – ranska L21e LMa
 • Mattila Olga-Maaria, KK – kotitalous OMM
 • Mehrabkhani Farid, DI – matematiikka, fysiikka L21b FMe
 • Mikkilä-Huttunen Leena, FM – ortodoksinen uskonto LMH
 • Määttä Tuomas, luokanopettaja 5b TMä
 • Naukkarinen Kirsi, lehtori – ranska L20d KNa
 • Nikkinen Hanna-Leena, lehtori – biologia, maantiede L21d HLN
 • Nikunen Janne, MuM – musiikki JNik
 • Nurmi Arto, lehtori – biologia, maantiede ANu
 • Okkonen Outi, FM – ruotsi OOk
 • Paasio-Leimola Leena, lehtori – äidinkieli ja kirjallisuus 8a LPL
 • Pakkala Sanna, lehtori – englanti SPa
 • Paljakka Laura, FM – venäjä  LPa
 • Palomäki Antti, lehtori – historia, yhteiskuntaoppi L21c APm
 • Pansegrau Kaarina, lehtori – venäjä KPa
 • Pantsar Janne, lehtori – tekninen työ JPa
 • Petäjäaho Marjo, lehtori – biologia, maantieto, IB Biology MPe
 • Puhakka Mika, luokanopettaja – historia, yhteiskuntaoppi 4b MPu
 • Pulkkinen Kimmo, KM – tekninen työ KPu
 • Pyykönen Hannele, opinto-ohjaaja, L19ab, L20ab, L21abc HaP
 • Rajala Jaana, FM – saksa, ranska 7c JRa
 • Rantala Jari, lehtori – IB Physics, fysiikka, matematiikka JaR
 • Repo Heidi, lehtori – ruotsi  HRe
 • Rinne Petteri, lehtori – kuvataide PRi
 • Riutankoski Riina, luokanopettaja 4c RRi
 • Ronkanen Elina, luokanopettaja 5a ERo
 • Rönnqvist Suvi, luokanopettaja 3d SRö
 • Salomaa Tiina, lehtori – ruotsi, venäjä L20b TSa
 • Salonen Milka, FM – suomi toisena kielenä IB Finnish B, erityisopetus MiS
 • Sarjamo Noora, resurssiopettaja NoS
 • Saunamäki Niina, lehtori – englanti L19b NSa
 • Seppänen Pietari, FM – englanti 6a PSe
 • Sierla Liisa, KM – tekstiilityö, erityisopetus 8b LSi
 • Sipilä Raini, luokanopettaja – äidinkieli ja kirjallisuus 3c RSi
 • Snellman Susanna, lehtori – musiikki 8d SSn
 • Stevenage Christine, lehtori – IB English IB1 CSt
 • Sundström Kirsi, lehtori – ranska 7b KSu
 • Suviranta Lotta, lehtori – liikunta, terveystieto LSu
 • Torkkeli Sonja, FM – espanja, italia STo
 • Tuhkanen Leo, DI – matematiikka, kemia LTu
 • Uusi-Hallila Tuula, lehtori – äidinkieli ja kirjallisuus L21a TUH
 • Vahtera Sirpa, opinto-ohjaaja, L19d, L20d, L21ef SVa
 • Viitasalo Johanna, lehtori – englanti 8c JVi
 • Yliheikkilä Katariina, lehtori – kemia, fysiikka, IB Chemistry KYl