Siirry sisältöön
Opettajat

Opettajat

Koulun opettajiin saa parhaiten yhteyden Wilmassa tai sähköpostitse (etunimi.sukunimi@syk.fi).
 • Tiitta Sari, rehtori STi
 • Niiranen Jukka, vararehtori, perusopetuksen rehtori JNi
 • Ahvenisto Ursula, lehtori – fysiikka L18d UAh
 • Aittoniemi Sari, luokanopettaja – uskonto  4c SAi
 • Anjala Nina, FM – matematiikka, kemia  NAn, toimivapaalla
 • Ankkuri Minna, IB-apulaisrehtori MAn
 • Ant-Wuorinen Johanna, lehtori – liikunta, terveystieto  JAW
 • Bardzinski Marjo, lehtori – saksa MBa
 • Caselius-Engblom Erica, erityisopettaja – teatteri-ilmaisu ECE
 • Clifford-Rosengren Darby, lehtori  – IB English L19e DCR
 • Einiö Tuomo, lehtori – tekninen työ TEi
 • Ellonen Marcus, lehtori – englanti L18a MaE
 • Grönroos Anni, FM – äidinkieli ja kirjallisuus, IB Finnish A 8a AGr
 • Hartikainen Virve, lehtori – tekstiilityö  8c VHa
 • Heikkinen Marja, opinto-ohjaaja, luokat 7–9  MaH
 • Heiska Marko, lehtori – liikunta, terveystieto L19a MHe
 • Herajärvi Sinikka, lehtori – äidink. ja kirj., IB Finnish A L19c SHe
 • Hongisto-Sorjonen Minna, lehtori – ruotsi 7b MHS
 • Honkimäki Tuire, erityisopettaja THo
 • Hurri Jarmo, lehtori – matematiikka, IB Mathematics JHu
 • Huxley Steven, lehtori – IB History, TOK, GP, englanti SHu
 • Hynönen Ville, lehtori – matematiikka, fysiikka VHy
 • Janus-Hiekkaranta Agnieszka, lehtori – IB Economics, GP, englanti IB2 AJH
 • Jegorenkov Marja, lukion rehtori – venäjä MJe
 • Jämsä Veera, FM – musiikki 6b VJä
 • Kaila Juhani, lehtori – matematiikka JKa
 • Kalske Annukka, lehtori – uskonto, psykologia, filosofia L17c AKa
 • Karesvuori Maija, FM – matematiikka MKa
 • Karppanen Sanna, lehtori – ranska SKa
 • Katajamäki Katja, luokanopettaja 5b KKa
 • Kimanen Mari, FM – japani MKi
 • Konttinen Minna, luokanopettaja 5d MKo
 • Korpisaari Harri, lehtori – historia, yhteiskuntaoppi L19d HKo
 • Krebs Anne, lehtori – saksa AKr
 • Krämer Jenni, luokanopettaja – saksa 5c JKr
 • Kuukka Väinö, lehtori – äidinkieli ja kirjallisuus VKu
 • Laakso Ari, luokanopettaja – liikunta 3c ALa
 • Lampi Liisa, lehtori – teatteri-ilmaisu, et, filosofia LLa
 • Lehvonen Eevamari, luokanopettaja 4a EmL
 • Leinonen Maarit, lehtori – kemia, matematiikka MLe
 • Lohikoski Jyri, luokanopettaja JLo toimivapaalla
 • Lokki Katariina, lehtori – kotitalous 7a KLo
 • Lokki Sampo, apulaisrehtori – matematiikka SLo toimivapaalla
 • Mannila Katja, lehtori – matematiikka, fysiikka, IB Math. IB1 KMa
 • Mattila Liisa, lehtori – ranska LMa
 • Mikkilä-Huttunen Leena, FM – ortodoksinen uskonto LMH
 • Määttä Tuomas, luokanopettaja – liikunta 4b TMä
 • Naukkarinen Kirsi, lehtori – ranska KNa
 • Nikkinen Hanna-Leena, lehtori – biologia, maantiede HLN
 • Nurmi Arto, lehtori – biologia, maantieto ANu
 • Okkonen Outi, FM – ruotsi OOk
 • Paasio-Leimola Leena, lehtori – äidinkieli ja kirjallisuus 6a LPL
 • Pakkala Sanna, lehtori – englanti SPa
 • Paljakka Laura, FM – venäjä  LPa
 • Palomäki Antti, lehtori – historia, yhteiskuntaoppi L17a APm
 • Pansegrau Kaarina, lehtori – venäjä 9b KPa
 • Pantsar Janne, KM – tekninen työ 8d JPa
 • Paul Lilli, FM – historia, yhteiskuntaoppi LiP
 • Petäjäaho Marjo, lehtori – biologia, maantieto, IB Biology MPe
 • Puhakka Mika, luokanopettaja – historia, yhteiskuntaoppi 5c MPu
 • Pyykönen Hannele, opinto-ohjaaja, L17-taso ja L18abf HaP
 • Rajala Jaana, FM – saksa, ranska 9a JRa
 • Rantala Jari, lehtori – IB Physics, matematiikka JaR
 • Repo Heidi, lehtori – ruotsi  L18c HRe
 • Rinne Petteri, lehtori – kuvataide 9c PRi
 • Riutankoski Riina, luokanopettaja 5a RRi
 • Ronkanen Elina, luokanopettaja 3a ERo
 • Räihä Sini, FM – korea SRä
 • Salomaa Tiina, lehtori – ruotsi, venäjä TSa
 • Salonen Marika, FM – matematiikka, kemia 7d MSa
 • Salonen Milka, FM – suomi toisena kielenä IB Finnish B, erityisopetus MiS
 • Sarjamo Noora, luokanopettaja – kotitalous 3b NoS
 • Saunamäki Niina, lehtori – englanti L19b NSa
 • Seppänen Pietari, FM – englanti PSe
 • Sierla Liisa, KM – tekstiilityö, erityisopetus 8b LSi
 • Sipilä Raini, luokanopettaja – äidinkieli ja kirjallisuus 4d RSi
 • Sirkiä Taina, FM – kemia, matematiikka 7c TSi
 • Snellman Susanna, lehtori – musiikki 6d SSn
 • Sundström Kirsi, lehtori – ranska KSu
 • Suviranta Lotta, lehtori – liikunta, terveystieto L17b LSu
 • Torkkeli Sonja, FM – espanja, italia STo
 • Uusi-Hallila Tuula, lehtori – äidink. ja kirj. L17d TUH
 • Vahtera Sirpa, opinto-ohjaaja, L19-taso ja L18cd SVa
 • Viitasalo Johanna, lehtori – englanti 6c JVi
 • Yliheikkilä Katariina, lehtori – kemia, fysiikka, IB Chemistry L18b KYl