Siirry sisältöön
Vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistys ohjaa yhdysvanhempien toimintaa ja kerää varoja oppilaiden harrastustoiminnan tukemiseen sekä järjestää peruskoulun vanhempainillan. Luokkien yhdysvanhemmat suunnittelevat ja toteuttavat yhteisiä retkiä, opintokäyntejä ja leirikouluja ja juhlahetkiä. Yhdysvanhemmat toimivat myös linkkeinä vanhempainyhdistykseen ja osallistuvat vanhempainraateihin.

Tapahtumat

  • Vanhempainraadit luokkien yhdysvanhemmille syyskuussa, tammikuussa ja toukokuussa
  • Syysmarkkinat lokakuun alussa
  • Jouluglögit opettajainhuoneessa
  • Flooran päivän tapahtuma opettajainhuoneessa toukokuussa
  • Yhdistyksen vuosikokous toukokuussa
  • Yhdysvanhempien ja vanhempainyhdistyksen yhteiset kokoukset tammi- ja toukokuussa

Varainkeruu

Toimintansa tukemiseksi vanhempainyhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, kerätä jäsenmaksuja sekä järjestää rahavarojen kartuttamiseksi tarkoitettuja tapahtumia ja arpajaisia sekä pyrkiä saamaan varoja julkisista avustuksista (säännöt 1§). Yhdistys kerää varoja pääasiassa kahdella tavalla: jäsenmaksuilla ja erityiskeräyksillä. Jäsenmaksut kerätään syksyisin. Erityiskeräykset järjestetään keväisin ja niillä on määrätty kohde. Viime vuosina on kerätty varoja mm. pihan leikki- ja urheluvälineiden uusimiseen, oppilaiden kansainväliseen toimintaan ja kerhotoiminnalle.

Yhdistykselle tarkoitetut lahjoitukset voi tehdä tilille:

SYK:n Vanhempainyhdistys
FI21 1299 3000 0901 10
Viestikenttään: Oma_Nimi (tai anonymiteettitoive) ja mahdollinen toive lahjoituksen kohteesta.
Suuremmista lahjoituksista toivomme saavamme kirjeen hallitukselle.

Kotisivut