Siirry sisältöön
Oppilaan tuki

Oppilaan tuki

SYK:ssa hyvä arki edistää oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta. Opiskeluympäristö on terveellinen, turvallinen ja esteetön. Opettajat, rehtorit, opinto-ohjaaja, kouluterveydenhoitajat, kuraattori, psykologi, koulunkäyntiavustajat sekä muu koulun henkilökunta ovat vastuussa koko kouluyhteisön hyvinvoinnista. 

Terveydenhoitajat, kuraattori, psykologi

Opinto-ohjaajat ja erityisopettajat

Nuorten psykososiaalisen tuen palvelut Helsingissä

Oppilashuoltoryhmä

 • Vastaa koulun oppilashuollosta.
 • Ryhmään kuuluvat perusopetuksen rehtori, lukion rehtori, psykologi, kuraattori, terveydenhoitajat, opinto-ohjaajat sekä erityisopettajat.
 • Kokoontuu lukuvuoden aikana kerran viikossa.

Erityisopetus

 • Yksin, pienryhmässä tai luokassa annettavaa osa-aikaista erityisopetusta (esimerkiksi matematiikka, äidinkieli ja kirjallisuus) sekä puheopetusta. Koulussa ei ole erityisen tuen ryhmiä.
 • Oppilaan tukeminen tarkkaavuuden vaikeuksissa ja sosiaalis-emotionaalisissa ongelmissa, opiskelun ja oppimisen taitojen ohjaamisessa sekä hahmottamisen ja muistin vaikeuksien tukemisessa.
 • Oppilaiden pieniinkin ongelmiin varhainen puuttuminen on tärkeää. Tämän vuoksi erityisopettaja ottaa heti yhteyttä lapsen kotiin, kun erityisopetuksen tarvetta ilmenee.

Opinto-ohjaus

 • Ohjaa kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa.
 • Auttaa ratkomaan oppilaiden henkilökohtaisia ongelmia ja sopeutumisvaikeuksia.
 • Perehdyttää jatko-opintoihin sekä työelämään.
 • Opettaa käyttämään keskeisiä tietolähteitä sekä yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluja.

Kouluterveydenhoito

 • Terveystarkastus järjestetään luokkien 3–9 oppilaille kerran vuodessa, lääkärintarkastus 5. ja 8. luokkien oppilaille.
 • Koulupäivän aikana annetaan ensiapu koulutapaturmissa ja äkillisissä sairaustapauksissa sekä tarvittaessa ohjataan joko terveysasemalle tai sairaalaan poliklinikalle.
 • Koulun tapaturmavakuutus kattaa tapaturmat, jotka sattuvat koulussa tai koulumatkalla.
 • Perusopetuksen oppilaiden hammashoito hoidetaan oman alueen hammashoitolassa.

Psykologi

 • Psykologin tehtävä on auttaa oppilaita kaikenlaisissa mielialaan ja omaan henkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa.
 • Psykologin puoleen voi kääntyä esimerkiksi erilaisten jännitysten tai pelkojen, ahdistuksen tai masennuksen, väsymyksen, stressin tai univaikeuksien, ihmissuhde-/kotivaikeuksien, oppimiseen tai koulunkäynnin hankaluuksien tai omaan kasvu-/kehitysvaiheeseen liittyvissä haasteissa.
 • Pääsääntöisesti oppilas ja psykologi tapaavat kahden kesken, mutta varsinkin nuorempien oppilaiden kohdalla tavataan usein myös vanhempien kanssa ja tarpeen mukaan myöhemminkin. Tiedonvaihto kodin kanssa voidaan hoitaa myös puhelimitse tai sähköisesti.
 • Koulun ulkopuolisia yhteistyötahoja psykologin työssä ovat esimerkiksi erityissairaanhoito (lasten ja nuorten psykiatria), perheneuvola ja sosiaalitoimi.

Kuraattori

 • Kuraattori on sosiaalityön asiantuntija, jonka tehtävä on tukea oppilaita sosiaalisissa suhteissa, koulunkäynnissä ja yleisessä hyvinvoinnissa.
 • Kuraattori auttaa, kun oppilaalla on pulmia sosiaalisissa suhteissa tai hän on levoton, luokassa on työrauhaongelmia, oppilaalla on koulumotivaation puutetta tai paljon poissaoloja tai kun perhessä on muuttuneita olosuhteita tai pulmatilanteita.
 • Keskustelut kuraattorin, oppilaan ja oppilaan vanhempien välillä ovat luottamuksellisia.
 • Kuraattorin tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat oppilaan vanhempien ja kouluhenkilökunnan lisäksi sosiaalitoimi, perheneuvola sekä lasten ja nuorten psykiatriset yksiköt.