Siirry sisältöön
Hakeminen

Hakeminen

Yhdeksännen luokan yhteishaku

Lisätietoja

Hakeminen SYK:n kolmannelle luokalle

SYK:hon voivat hakea kaikki peruskoulujen toisluokkalaiset, jotka valitsevat kolmannelta luokalta alkavaksi A-kielekseen ranskan, saksan tai venäjän.

Rehtori valitsee oppilaat suomenkielisen, kielellisiä valmiuksia mittaavan soveltuvuuskokeen perusteella. Kolmannelle luokalle ei oteta A-ranskan, -saksan tai -venäjän ryhmiin vieraskielisissä kouluissa kyseisellä kielellä opiskelleita tai kyseistä kieltä muuten ennestään osaavia. Varhennettuun kielenopetukseen alkuopetuksessa osallistuneet voivat hakea myös kyseessä olevan kielen ryhmään. Soveltuvuuskokeeseen pitää ilmoittautua toimittamalla hakulomake SYK:n kansliaan tai omalle toisen luokan opettajalle (vain helsinkiläiset oppilaat). Soveltuvuuskokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Jos lapsi sairauden tai jonkin muun ylivoimaisen esteen vuoksi ei voi osallistua kokeeseen, huoltajan on lisäohjeiden saamiseksi otettava välittömästi yhteyttä SYK:hon. Hakulomakkeen voi tulostaa koulun kotisivuilta tai tilata SYK:sta. Valinnan tulokset postitetaan jokaisen soveltuvuuskokeeseen osallistuneen oppilaan huoltajalle.

Hakulomake 2020

Hakeminen paluuoppilaaksi

SYK:n erikoistehtävänä on vastaanottaa ulkomailta palaavien perheiden lapsia. Englanninkielisistä kouluista palaavat oppilaat opiskelevat A-englantia omana ryhmänään lähes äidinkielen vaatimustason mukaisesti. Suomi on ryhmän opetuskieli muissa aineissa.

Kolmannen luokan paluuoppilaaksi haetaan rehtorille osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella, johon liitetään viimeisimmän koulutodistuksen kopio. Mikäli ryhmään jää tilaa, voidaan valita myös muuten englannin kielen hyvin hallitseva oppilas. Myös perusopetuksen luokilla 4–9 mahdollisesti vapautuvia paluuenglannin paikkoja haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon liitetään viimeisimmän koulutodistuksen kopio.

Hakeminen luokille 4–9

Perusopetuksen luokille 4–9 haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon liitetään viimeisimmän koulutodistuksen kopio.
Pääsymahdollisuudet ovat melko vähäiset, koska oppilaita otetaan vain mahdollisesti vapautuville paikoille.

Seitsemännelle luokalle ei haeta normaalin hakumenettelyn kautta. Kuudesluokkalaisten ei siis pidä merkitä SYK:ta yhdeksi vaihtoehdoksi hakukorttiinsa. Jos kuudesluokkalainen haluaa hakea SYK:hon, tulee hänen huoltajansa toimittaa vapaamuotoinen hakemus rehtorille.

Aikataulu 2020

  • 15.1.2020 keskiviikko Tiedotustilaisuus kouluun pyrkivien toisluokkalaisten vanhemmille klo 18.30 koulun juhlasalissa
  • 31.1.2020 perjantai Hakulomakkeen palautus suoraan SYK:n kansliaan; Haku kolmannen luokan paluuenglannin ryhmään päättyy (rehtorille osoitettu vapaamuotoinen hakemus, johon liitetään viimeisimmän koulutodistuksen kopio).
  • 8.2.2020 lauantai Soveltuvuuskoe toisluokkalaisille klo 10.00–12.00
  • 9.3.2020 maanantai Valinnan tulokset postitetaan jokaisen soveltuvuuskokeeseen osallistuneen oppilaan huoltajalle.
  • 30.4.2020 torstai Haku perusopetuksen luokille 4–9 sekä 3. luokan mahdollisille vapaille englannin paikoille päättyy (rehtorille osoitettu vapaamuotoinen hakemus, johon liitetään viimeisimmän koulutodistuksen kopio).
  • 15.5.2020 perjantai Rehtori päättää lopuista perusopetuksen oppilasvalinnoista.

Lisätiedot:

  • vararehtori, perusopetuksen rehtori Jukka Niiranen 4774 1816, 041 533 5164,  jukka.niiranen@syk.fi
  • johtava rehtori Sari Tiitta 4774 1814, 040 673 9359, sari.tiitta@syk.fi