Siirry sisältöön
Hakeminen

Hakeminen

Yhdeksännen luokan yhteishaku

Lukiokoulutuksen yhteishaun kevään 2022 aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Hakeminen SYK:n kolmannelle luokalle

SYK:hon voivat hakea kaikki peruskoulujen toisluokkalaiset, jotka valitsevat kolmannelta luokalta alkavaksi A-kielekseen ranskan, saksan tai venäjän.

Rehtori valitsee oppilaat suomenkielisen, kielellisiä valmiuksia mittaavan soveltuvuuskokeen perusteella. Kolmannelle luokalle ei oteta A-ranskan, -saksan tai -venäjän ryhmiin vieraskielisissä kouluissa kyseisellä kielellä opiskelleita tai kyseistä kieltä muuten ennestään osaavia. Varhennettuun kielenopetukseen alkuopetuksessa osallistuneet voivat hakea myös kyseessä olevan kielen ryhmään. Soveltuvuuskokeeseen pitää ilmoittautua sähköisesti koulun kotisivulla 3.1.2022 aukeavan linkin kautta 28.1.2022 mennessä. Soveltuvuuskokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Jos lapsi sairauden tai jonkin muun ylivoimaisen esteen vuoksi ei voi osallistua kokeeseen, huoltajan on lisäohjeiden saamiseksi otettava välittömästi yhteyttä SYK:hon. Valinnan tulokset postitetaan jokaisen soveltuvuuskokeeseen osallistuneen oppilaan huoltajalle.

Hakeminen luokille 4–9

Perusopetuksen luokille 4–9 A-ranskan, -saksan tai -venäjän ryhmiin haetaan sähköisesti koulun kotisivulla 1.3.2022 aukeavan linkin kautta 29.4.2022 mennessä. Hakemukseen liitetään viimeisimmän koulutodistuksen kopio.
Pääsymahdollisuudet ovat melko vähäiset, koska oppilaita otetaan vain mahdollisesti vapautuville paikoille.

Seitsemännelle luokalle ei haeta normaalin hakumenettelyn kautta. Kuudesluokkalaisten ei siis pidä merkitä SYK:ta yhdeksi vaihtoehdoksi hakukorttiinsa. Jos kuudesluokkalainen haluaa hakea SYK:hon, tulee hänen hakea paikkaa sähköisesti 1.3.2022 aukeavan linkin kautta.

Hakeminen paluuoppilaaksi

SYK:n erikoistehtävänä on vastaanottaa ulkomailta palaavien perheiden lapsia. Englanninkielisistä kouluista palaavat oppilaat opiskelevat A-englantia omana ryhmänään lähes äidinkielen vaatimustason mukaisesti. Suomi on ryhmän opetuskieli muissa aineissa.

Kolmannelle ja neljännelle luokalle ei perusteta uutta paluuoppilasryhmää lukuvuodeksi 2022–2023.

Perusopetuksen luokilla 5–9 mahdollisesti vapautuvia paluuenglannin paikkoja haetaan sähköisesti koulun kotisivulla 1.3.2022 aukeavan linkin kautta 29.4.2022 mennessä. Hakemukseen liitetään viimeisimmän koulutodistuksen kopio.

Aikataulu 2022

Hakuaikataulu kolmannelle luokalle

  • 3.1.2022 maanantai Sähköinen ilmoittautuminen soveltuvuuskokeeseen alkaa.
  • 19.1.2022 keskiviikko Tiedotustilaisuus kouluun pyrkivien toisluokkalaisten vanhemmille klo 18.30 koulun juhlasalissa
  • 28.1.2022 perjantai Sähköinen ilmoittautuminen soveltuvuuskokeeseen päättyy.
  • 5.2.2022 lauantai Soveltuvuuskoe toisluokkalaisille klo 10.00–12.00 koululla
  • 7.3.2022 maanantai Valinnan tulokset postitetaan jokaisen soveltuvuuskokeeseen osallistuneen oppilaan huoltajalle.

Hakuaikataulu luokille 4–9

  • 1.3.2022 tiistai Sähköinen haku alkaa.
  • 29.4.2022 perjantai Sähköinen haku perusopetuksen luokille 4–9 päättyy.
  • 13.5.2022 perjantai Rehtori päättää lopuista perusopetuksen oppilasvalinnoista.

Lisätiedot:

  • vararehtori, perusopetuksen rehtori Jukka Niiranen 4774 1816, 041 533 5164,  jukka.niiranen@syk.fi
  • johtava rehtori Sari Tiitta 4774 1814, 040 673 9359, sari.tiitta@syk.fi