Siirry sisältöön
Hakeminen

Hakeminen

Yhdeksännen luokan yhteishaku

Lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.–7.4.2021.

Hakeminen SYK:n kolmannelle luokalle

SYK:hon voivat hakea kaikki peruskoulujen toisluokkalaiset, jotka valitsevat kolmannelta luokalta alkavaksi A-kielekseen ranskan, saksan tai venäjän.

Rehtori valitsee oppilaat suomenkielisen, kielellisiä valmiuksia mittaavan soveltuvuuskokeen perusteella. Kolmannelle luokalle ei oteta A-ranskan, -saksan tai -venäjän ryhmiin vieraskielisissä kouluissa kyseisellä kielellä opiskelleita tai kyseistä kieltä muuten ennestään osaavia. Varhennettuun kielenopetukseen alkuopetuksessa osallistuneet voivat hakea myös kyseessä olevan kielen ryhmään. Soveltuvuuskokeeseen pitää ilmoittautua sähköisesti tämän linkin kautta 29.01. mennessä. Soveltuvuuskokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Jos lapsi sairauden tai jonkin muun ylivoimaisen esteen vuoksi ei voi osallistua kokeeseen, huoltajan on lisäohjeiden saamiseksi otettava välittömästi yhteyttä SYK:hon. Valinnan tulokset postitetaan jokaisen soveltuvuuskokeeseen osallistuneen oppilaan huoltajalle.

Hakeminen luokille 4–9

Perusopetuksen luokille 4–9 A-ranskan, -saksan tai -venäjän ryhmiin haetaan perusopetuksen rehtorille lähetettävällä vapaamuotoisella hakemuksella, johon liitetään viimeisimmän koulutodistuksen kopio.
Pääsymahdollisuudet ovat melko vähäiset, koska oppilaita otetaan vain mahdollisesti vapautuville paikoille.

Seitsemännelle luokalle ei haeta normaalin hakumenettelyn kautta. Kuudesluokkalaisten ei siis pidä merkitä SYK:ta yhdeksi vaihtoehdoksi hakukorttiinsa. Jos kuudesluokkalainen haluaa hakea SYK:hon, tulee hänen huoltajansa toimittaa vapaamuotoinen hakemus perusopetuksen rehtorille.

Hakeminen paluuoppilaaksi

SYK:n erikoistehtävänä on vastaanottaa ulkomailta palaavien perheiden lapsia. Englanninkielisistä kouluista palaavat oppilaat opiskelevat A-englantia omana ryhmänään lähes äidinkielen vaatimustason mukaisesti. Suomi on ryhmän opetuskieli muissa aineissa.

Kolmannelle luokalle ei perusteta uutta paluuoppilasryhmää lukuvuodeksi 2021–2022.

Perusopetuksen luokilla 4–9 mahdollisesti vapautuvia paluuenglannin paikkoja haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon liitetään viimeisimmän koulutodistuksen kopio.

Aikataulu 2021

  • 4.1.2021 maanantai Sähköinen ilmoittautuminen soveltuvuuskokeeseen alkaa.
  • 13.1.2021 keskiviikko Tiedotustilaisuus kouluun pyrkivien toisluokkalaisten vanhemmille klo 18.30 Teamsissa, linkki tulee kotisivulle 11.1.2021
  • 29.1.2021 perjantai Sähköinen ilmoittautuminen soveltuvuuskokeeseen päättyy.
  • 6.2.2021 lauantai Soveltuvuuskoe toisluokkalaisille klo 10.00–12.00 koululla
  • 8.3.2021 maanantai Valinnan tulokset postitetaan jokaisen soveltuvuuskokeeseen osallistuneen oppilaan huoltajalle.
  • 30.4.2021 perjantai Haku perusopetuksen luokille 4–9 päättyy (perusopetuksen rehtorille osoitettu vapaamuotoinen hakemus, johon liitetään viimeisimmän koulutodistuksen kopio).
  • 12.5.2021 keskiviikko Rehtori päättää lopuista perusopetuksen oppilasvalinnoista.

Lisätiedot:

  • vararehtori, perusopetuksen rehtori Jukka Niiranen 4774 1816, 041 533 5164,  jukka.niiranen@syk.fi
  • johtava rehtori Sari Tiitta 4774 1814, 040 673 9359, sari.tiitta@syk.fi