Siirry sisältöön
SYK:n lukion esittely 2021

SYK:n lukion esittely 2021

Hei ysi!

1. Tervetuloa tutustumaan SYK:n lukioon. Aloita tutustuminen katsomalla lukio-opiskelijoidemme tekemä esittelyvideo:

2. Opinto-ohjaajamme ovat vastanneet lähettämiinne kysymyksiin. Seuraavaksi kannattaa tutustua niihin:

Mitä tarkoittaa huojentaminen?

Erityistehtävämme mahdollistaa kahdeksan pakollisen kurssin huojentamisen. Jokaisesta oppiaineesta tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet valtakunnallisista pakollisista kursseista. Jos siis oppiaineessa on pakollisia kursseja esim. kaksi, voit jättää toisen kurssin tekemättä. Näin pystyt keskittymään niihin aineisiin, jotka sinua erityisesti kiinnostavat.

Onko Sykissä hyvä yhteishenki?

SYK tunnetaan kouluna, jossa viihdytään erinomaisesti ja jossa jokainen voi olla oma itsensä. Lukiossamme halutaan, että opiskelijat voivat hyvin. Seuraamme aktiivisesti lukiolaistemme hyvinvointia mm. kyselyiden ja käytössämme olevan School Day –sovelluksen avulla. Meillä on myös aktiivinen Teinikunta, jonka tehtävänä on valvoa lukiolaisten etuja ja viihtyvyyttä, ylläpitää lukiolaisten oleskelutilaa sekä järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia. Teinikuntaan kuuluvat automaattisesti ja maksutta kaikki Sykin lukiolaiset.

Onko mahdollista opiskella omaan tahtiin etänä?

SYK on lukio, jota käydään pääsääntöisesti osallistumalla lähiopetukseen. Tosin tällä hetkellä koronarajoitukset ovat siirtäneet lukiolaiset etäopiskeluun, joka kuitenkin etenee opettajien johdolla normaaliin tahtiin. Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa kolme kurssia opettajien antamien ohjeiden mukaan itsenäisesti opiskellen. Tämän lisäksi on tarjolla muutamia verkkokursseja. Myös esimerkiksi aikaa vievän harrastuksen vuoksi voimme suunnitella joustavampia opiskelutapoja. 

Antaako koulu tietokoneita käyttöön?

Kyllä, koulu antaa elokuussa 2021 lukionsa aloittaville tietokoneet.

Miten kielilinja toimii, mikä ero peruslukioon?

SYK on erityistehtävän saanut kielipainotteinen lukio. Kielilinjat (A-saksa, A-ranska, A-venäjä tai A-englanti) tarkoittavat käytännössä hakuväyliä meille. Kun tulet tietyn kielilinjan kautta sisään, opiskelet ko. kieltä A-kielenäsi. Koska erityistehtävämme ovat kielet, lukioaikana tulee opiskella 27 kielikurssia. Erityistehtävä kuitenkin mahdollistaa kahdeksan pakollisen kurssin huojentamisen muista oppiaineista eli voit keskittyä niihin aineisiin, jotka sinua erityisesti kiinnostavat. Tätä mahdollisuutta ei ns. peruslukiossa ole.

Pystyykö tekemään yliopisto-opintoja lukion aikana?

Olemme tehneet yhteistyötä mm. Helsingin Avoimen yliopiston kanssa jo useamman vuoden ajan. Yliopisto-opintoja voi suorittaa lukion aikana ja ne tunnustetaan osaksi lukio-opintoja.

Opetetaanko saksalinjalla aineita saksan kielellä?

A-saksan linjalla opiskellaan saksaa pitkänä kielenä. Muiden aineiden opetus (pois lukien kielten opiskelu) tapahtuu suomen kielellä.

Onko mahdollista jättää suorittamatta esim. joitain reaaliaineiden pakollisia kursseja (uskonto, historia… jne), jos haluaa suorittaa ma-fy-ke -aineita mahdollisimman laajasti ja silti valmistua kolmessa vuodessa?

Kyllä on. Erityistehtävämme mahdollistaa kahdeksan pakollisen kurssin huojentamisen. Jokaisesta oppiaineesta tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet valtakunnallisista pakollisista kursseista. Jos siis oppiaineessa on pakollisia kursseja esim. kaksi, voit jättää toisen kurssin tekemättä. Juuri tästä syystä pystyt helpommin keskittymään mainitsemiisi ma-fy-ke -aineisiin ja valmistua kolmessa vuodessa.

Oppilaan keskiarvo riittää sekä A-saksan että A-englannin linjalle (ja on opiskellut molempia pitkinä kielinä). Jos pääsee englannin linjalle ja opiskelee silti myös pitkää saksaa, onko mahdollista, että rajaa itseltään joitain mahdollisuuksia (kuten saksankieliseen maahan kohdistuvan tutustumismatkan) pois? Eli jos haluaa välttämättä ”luokkaretkelle” Saksaan, onko silloin syytä hakea juuri A-saksan linjalle? Samaa kysyisin myös mahdollisista tiedevierailuista tai CERN:n tutustumiskäynnistä? Mille linjalle on hakeuduttava, jos sellainen kiinnostaa?

Jos pääsee A-englannin linjan kautta sisään ja opiskelee myös A-saksaa pitkänä kielenään, pystyy osallistumaan saksanlukijoiden opintomatkoihin sekä halutessaan tekemään myös Deutsches Sprachdiplom –kielikokeen. Mahdolliset muut tiedevierailut tai tutustumiskäynnit eivät edellytä tietylle kielilinjalle hakeutumista, vaan ne järjestetään oppiainekohtaisesti. Esimerkiksi CERNin hiukkasfysiikan tiedeleirikouluun ovat voineet hakea fysiikan opiskelijat.

Toteutuvatko kaikki kurssit?

Kurssitarjotin rakennetaan siten, että kurssit toteutuvat.

Minkä tasoista venäjän kieltä SYK:ssa voi opiskella?

Lukiossamme voi opiskella A-venäjää eli venäjää pitkänä vieraana kielenä ja B3-venäjää eli venäjää lyhyenä vieraana kielenä.

Mitä eroa ja mitä nämä tarkoittavat?:

  • SYK/ A-englannin kielen linja 9,85
  • SYK/A-ranskan kielen linja 8,79
  • SYK/A-saksan kielen linja 8,17
  • SYK/A-venäjän kielen linja 8,08

Nämä eri A-kielten linjat ovat sisäänottoväyliä, joiden kautta voit meille hakea, jos olet tiettyä A-kieltä peruskoulussa opiskellut ja sinulla on päättötodistuksessasi ko. kielestä joko arvosana tai hyväksytty-merkintä. Tuo luku on keskiarvoraja, joka vaadittiin keväällä 2020 sisäänpääsyyn ko. linjoilla. Jos olet opiskellut esim. A-ranskaa ja A-englantia, voit hakea yhteishaussa meille molempien linjojen kautta. Käytännössä kaikki A-ranskan, A-saksan ja A-venäjän linjojen kautta sisään päässeet opiskelevat myös A-englantia, B1-ruotsia sekä halutessaan myös lyhyitä vieraita kieliä. A-englannin linjan kautta valitut lukiolaiset opiskelevat niin ikään B1-ruotsia, mahdollisesti lyhyitä vieraita kieliä tai A-saksaa, -ranskaa tai -venäjää.

Paljonko eri kielilinjoille otetaan opiskelijoita?

Eri kielilinjoille valittavien tarkka lukumäärä vahvistuu toukokuun 2021 loppuun mennessä.

Miksi lyhyiden vieraiden kielten linja poistui ja siirtyykö ne paikat jollekin muulle linjalle?

Aloituspaikat siirtyvät osittain muille kielilinjoille. Lyhyiden vieraiden kielten linja lopetettiin, koska linjalla oli osittaista päällekkäisyyttä A-englannin kielen linjan kanssa. Lukiossamme kuitenkin säilyy edelleen sama laaja lyhyiden vieraiden kielten valikoima (B3-espanja, -saksa, -venäjä, -ranska ja –italia sekä tutustumisjaksoja mm. japanin ja arabian kielistä).

Miksi on vain kaksi musiikin kurssia tarjolla? En laskisi ”laajaksi taito- ja taideainetarjonnaksi”.

Laajalla taito- ja taideaineiden tarjonnalla tarkoitamme kaikkia lukiossamme tarjolla olevia taito- ja taideaineiden opintojaksoja (entinen kurssi) musiikissa, kuvataiteessa (myös kuvataidekerho), liikunnassa ja teatteri-ilmaisussa. Musiikin opintoja voit pakollisten kurssien lisäksi saada myös mm. koulumme kamarikuoroon ja orkesteriin osallistumisesta. Lukiomme taito- ja taideaineiden tarjontaa täydentävät myös lukiodiplomit, joita voit suorittaa kotitaloudessa, kuvataiteessa, käsityössä, liikunnassa, mediassa, musiikissa, tanssissa ja teatterissa.

Voiko Sykin lukioon tulla, vaikkei kielet kauheasti kiinnosta?

Voi toki tulla, sillä lukiomme ei keskity ainoastaan kieliin. Tervetuloa! Saat varmasti opiskella paljon sellaisia aineita, jotka sinua kiinnostavat. Silti täytyy muistaa, että lukiossamme tulee suorittaa tietty määrä kieliopintoja (tällä hetkellä 27 kurssia). Tämä määrä täyttyy esimerkiksi helposti siten, että opiskelet lukion aikana yhden A-kielen tarjolla olevat opintojaksot, B1-ruotsin opinnot ja yhden lyhyen vieraan kielen opintojaksot ja osallistut vaikka yhdelle englanninkieliselle matematiikan opintojaksolle (kurssille). Kieliopintoja ei siis tarvitse säikähtää, ellei kielten opiskelu ole sinulle valtavan haastavaa ja veisi siten sinulta liikaa aikaa muiden aineiden opiskelulta.

Olisin tiedustellut, yhdistetäänkö eri luokkien oppilaita keskenään eri aineissa eli esim. A-englannin opiskelijat ja saksan kielen opiskelijat opiskelisivat keskenään vaikka matematiikkaa vain onko esim. A-englannin opiskelijat omana luokkanaan matematiikan tunnilla?  

Oppiaineiden kursseilla on opiskelijoita kaikilta A-kielten linjoilta, kuten myös ro-ryhmissä (oman ryhmänohjaajan ryhmä). Opiskelijat voivat itse suunnitella lukujärjestyksensä ja tehdä siihen muutoksia lukuvuoden aikana. Näin ryhmät sekoittuvat automaattisesti. Tutorimme ja opinto-ohjaajamme opastavat uusia lukiolaisia kurssitarjottimen käytössä ja lukujärjestyksen suunnittelussa jo kesäkuussa, paikan vastaanoton yhteydessä ja heti lukion alkaessa.

Onko hyvien arvosanojen saanti vaikeampaa SYK:ssä verrattuna muihin lukioihin, joiden keskiarvo on heikompi?

Tähän kysymykseen on hieman vaikea vastata, sillä emme pysty ottamaan kantaa muiden lukioiden mahdollisesti erilaisiin arvosanojen saantiperusteisiin. Kaikissa Suomen lukioissa tulisi kuitenkin noudattaa valtakunnallista lukion opetussuunnitelmaa ja arviointia. Näin ollen opiskelija saa arvosanansa osaamiseensa perustuen. Sykissä pyrimme antamaan opiskelijoillemme realistisen käsityksen omasta osaamisestaan ja mahdollisimman hyvät lähtökohdat yo-kirjoituksiin sekä tuleviin jatko-opintoihin.

Opiskeleeko SYK:n samassa rakennuksessa kaikki 3. luokalta lukioon asti?

Kyllä, olemme kaikki kolmasluokkalaisista abeihin samassa rakennuksessa. Tämä on yksi yhtenäiskoulun rikkauksista. Meillä on myös paljon perinteitä, joissa lukion opiskelijat ja perusopetuksen oppilaat saavat tehdä yhteistyötä. Ruokailun ja välituntien osalta perusopetuksen ja lukion aikatauluja on porrastettu. Lukiolaisilla on myös oma Teinikunnan tila, jossa he voivat viettää välituntejaan.

Kuinka paljon oppilaita SYK:n peruskoulusta siirtyy lukioon?

Omista yhdeksäsluokkalaisistamme valtaosa hakee Sykin lukioon. Tämä toki vaihtelee vuosittain ja riippuu kunkin vuoden sisäänottokeskiarvosta.

Mikä on lukion sukupuolijakauma prosentteina, tyttöjä vai poikia enemmän?

Tyttöjä on aavistuksen enemmän, mutta jakauma on lähes 50–50. Tässä jakaumassa on jonkin verran vuosittaista heilahtelua.

Vieläkö SYK:ssä on suunnitteilla retkiä ulkomaille kuten YK:hon? Mille lukiovuodelle ulkomaanreissut sijoittuvat?

Ehdottomasti toivomme koronatilanteen helpottuvan ja pääsevämme jälleen matkustamaan ja tekemään opintoretkiä. Tämä kuuluu olennaisena osana opinto-ohjelmaamme. Ulkomaanreissut sijoittuvat yleensä toiselle lukiovuodelle.

Onko mitään mahdollisuutta, että koululle tulisi vielä tutustumiskäynti esim. maaliskuun alussa, mikäli korona-tilanne on parantunut?

Otamme mielellämme vastaan myös yksittäisiä vierailijoita ennen yhteishakua, jos vaan koronatilanne sen sallii. Lukion opinto-ohjaajat Anu Kinnunen, Hannele Pyykönen ja Sirpa Vahtera auttavat tutustumiskäyntien järjestämisessä.

Hei, esittely ei ole tiettyyn kellonaikaan, vaan videoitu?

Kielilinjojen esittelyyn ei ole tiettyä kellonaikaa. Opiskelijoidemme tekemä esittelyvideo on nähtävillä kotisivuillamme tiistaista 12.1. lähtien, samoin kuin tämä kysymys-vastaus -palsta. Videoon ja vastauksiin voi tutustua rauhassa kevään 2021 yhteishaun loppuun asti. Myös opinto-ohjaajiimme ja lukion rehtoriin voi olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse, jos jokin asia jää askarruttamaan tai kaipailee lisätietoa.

Riittääkö kielilinjalla, että opiskelee kielinä esim. pitkän saksan lisäksi ruotsia ja englantia?

Tämä on oikein hyvä kokonaisuus 27 kielikurssin suorittamiseksi.

Millaiset mahdollisuudet SYK:ssä on kuvataiteen opiskeluun?

Kuvataiteen kursseja voi Sykissä suorittaa neljä ja tämän lisäksi vielä kuvataiteen lukiodiplomikurssin. Kuvataidetta voi myös harrastaa koulumme omassa kuvataidekerho Syklissä. Sykli toimii myös taidepajana koulun monille projekteille.

Miksi SYK:in lukion kielilinjalle kannattaa hakea? 🙂

Lukiossamme on erinomainen opetus kaikissa oppiaineissa ja pitkät perinteet nimenomaan harvinaisten kielten opetuksessa. Kielten kurssit toteutuvat ja ne järjestetään omassa koulussa. Sykistä saa erinomaisen yleissivistyksen ja pohjan jatko-opinnoille. Koulullamme on erityislukion tuntijako, joka tekee mahdolliseksi myös yksilölliset ja joustavat valinnat lukio-opiskelussa (esim. kahdeksan pakollisen kurssin huojentaminen). Opettajat ja opiskelijat tekevät aidosti yhteistyötä, joka luo turvallisen oppimisympäristön ja avoimen ilmapiirin.

3. Jos jokin jäi vielä askarruttamaan, ole rohkeasti yhteydessä opinto-ohjaajiimme tai lukion rehtoriin. Toivottavasti innostuit hakemaan kouluumme!

Opinto-ohjaajat

  • Hannele Pyykönen 040 840 3768 hannele.pyykonen@syk.fi
  • Anu Kinnunen  040 571 7586 anu.kinnunen@syk.fi (Myös IB:hen liittyvät kysymykset)
  • Sirpa Vahtera 040 756 0525 sirpa.vahtera@syk.fi

Lukion rehtori

  • Marja Jegorenkov 050 548 1309 marja.jegorenkov@syk.fi

4. Koulumme arkeen ja juhlaan voi tutustua myös Instagram-tilillämme @syk1886.