Siirry sisältöön
Oppiminen

Oppiminen

Opetussuunnitelma

Perusopetuksen opetussuunnitelma

Erityistä SYK:ssa

  • SYK on kymmenvuotinen koulukokonaisuus. Oppilas voi käydä samaa koulua kolmasluokkalaisesta abiksi.
  • SYK on kielipainotteinen koulu. Kolmannella luokalla aloitetaan yhteisenä A1-kielenä ranska, saksa tai venäjä. Koulun yhtenä erityistehtävänä on myös ottaa A-englannin ryhmään ulkomailta palaavia lapsia ns. paluuenglannin ryhmään. (Lukuvuonna 2023-2024 paluuoppilaita on luokka-asteilla 6-9 eikä uusia ryhmiä enää perusteta.) Perusopetuksen oppilaat aloittavat kaikki valinnaisen A2-kielen (englanti, paluuoppilailla ranska) opiskelun viidennellä luokalla.
  • SYK:ssa opiskellaan ainoana kouluna Suomessa teatteri-ilmaisua oppiaineena.
  • Keskeistä on tehokas oppiminen, tekemisen ilo ja turvallisuus.
  • Kouluyhteisö on suuri: sykkiläiset tekevät paljon yhteistyötä eri-ikäisten kanssa ja oppivat kunnioittamaan toisiaan.
  • Sykkiläiset tunnetaan hyvästä käyttäytymisestä. Koulu korostaa tapakasvatusta.
  • Oleellinen osa oppimista ovat erilaiset teemapäivät, opintomatkat ja -retket, koulun juhlat ja muut perinteet, asiantuntijaluennot sekä taide-esitykset.
  • Keskeistä on oppimiseen kannustava ilmapiiri ja erinomainen yhteishenki, sykkiläisyys.
  • Koulun ja kodin välinen yhteistyö on aktiivista.
  • SYK:ssa voi harrastaa monipuolisesti.

Linkkejä

Alakoulun ohjelmointiopas

Kasvio-ohjeet