Siirry sisältöön
Luottamustehtäviä

Luottamustehtäviä

Luottamusoppilaat

Kaikilta perusopetuksen luokilta valitaan kaksi luottamusoppilasta lukuvuoden alussa.

Luottamusoppilaiden tehtävät:

 • osallistua luottamusoppilaiden kokouksiin
 • järjestää erilaisia tapahtumia
 • toimia puheenjohtajana ja sihteerinä luokan pitämissä neuvotteluissa
 • rakentaa luokan hyvää yhteishenkeä
 • toimia yhteyshenkilöinä luokanvalvojaan, opettajiin ja muihin yhteistyötahoihin
 • avustaa luokanvalvojaa ja muita opettajia erilaisissa tehtävissä
 • toimia luokan edustajina eri tilaisuuksissa.

Oppilaskunnan hallitus

Yläkoulun luottamusoppilaista valitaan kymmenhenkinen oppilaskunnan hallitus ja sen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastokansleri.

Hallituksen tehtävät:

 • ideoida yhteisiä tempauksia ja teemapäiviä yläluokille, joita ovat esimerkiksi tulevaisuustyöpajat ja juhlapäivät (halloween, joulutapahtuma, ystävänpäivä, vappu)
 • vastata päivätyökeräyksestä
 • kerätä tietoa kouluviihtyvyydestä ja kehittämisideoista luottamusoppilaiden avulla
 • viedä kehittämisehdotuksia koulun johdolle
 • pitää huolta oppilaskunnan taloudesta
 • valita keskuudestaan osallistujat valtakunnallisiin oppilaskuntatapahtumiin
 • koordinoida yhteistyötä alaluokkien luottamusoppilaiden ja lukion teinikunnan kanssa.

Isot siskot ja veljet

Kuudesluokkalaiset voivat hakea tulevien kolmansien luokkien isosiksi huhtikuussa.

 • Isoset toimivat lukuvuoden aikana luokanopettajan apuna erilaisissa alaluokan projekteissa, oppitunneilla, välitunneilla, retkillä, luokan juhlissa sekä kaikissa muissa luokanopettajan pyytämissä tehtävissä.
 • Tavoitteeena on, että jokainen isonen ilmoittautuu kunkin jakson alussa luokanopettajalle sopiakseen jakson yhteistyöstä.
 • Kaikkien isosten kesken pidetään yhteistapaaminen joulu- ja toukokuussa. Tarpeen vaatiessa järjestetään välituntikokouksia.