Siirry sisältöön
Harrastukset ja kerhot

Harrastukset ja kerhot

SYK:ssa on pitkät perinteet laajasta ja tavoitteellisesta harrastetoiminnasta osana koulun kasvatus- ja opetustyötä. Kerhotoiminnalla tuetaan oppilaiden yhteisöllistä kasvua ja osallisuutta, joten oppilailla on mahdollisuus osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun.

Eri kerhojen toiminnan alkamisesta ilmoitetaan oppilaille LV-tunneilla ja kotisivujen Tällä viikolla -palstalla.

 • Kuvataidekerho Sutinen syventää koulun kuvataidetuntien antia. Kerhossa on mahdollisuus tehdä erilaisia kuvataidetöitä ja tutustua kokonaan uusiin tekniikoihin. Kerho on tarkoitettu alaluokkalaisille. Kerhoon mahtuu noin 30 oppilasta ja vapaana olevia paikkoja voi tiedustella kerhon kuraattorilta Elina Ronkaselta.
 • Kuvataiteen kerho Sykli yläluokkalaisille ja lukiolaisille kokoontuu toisessa jaksossa joka toinen torstai klo 15.15 kuvataiteen luokassa 3E. Syklissä maalataan, piirretään, muovaillaan, valokuvataan, taitetaan lehtiä, värjätään, vedostetaan, rakennetaan, tuunataan, valaistaan, pelkistetään, rikastetaan, animoidaan, – ennen kaikkea tutkitaan maailmaa visuaalisesti ja moniaistisesti. Sykli toimii myös taidepajana koulun monille projekteille, esimerkiksi näytelmien, näyttelyiden ja juhlien lavasteiden ja visualisointien toteuttamisessa. Kerhoa ohjaa Petteri Rinne.
 • Tekstiilityökerho Keränen on tarkoitettu 3.-luokkalaisille, ja se toimii kevätlukukaudella yhden jakson ajan. Keräsessä tutustutaan uusiin tekniikoihin ja syvennetään koulun käsityötunnella opittuja taitoja. Kerhoon voi osallistua 16 oppilasta. Ilmoittautumisesta ja kerhonajankohdasta lisätietoa kevätlukukaudella. Kerhoa ohjaa Liisa Sierla.
 • Tekstiilityökerho Sykerö on 4.–5. -luokkalaisten käsityökerho, jossa tehdään yhdessä toivottuja käsityöteemoja. Kerhossa värjätään, ommellaan, huovutetaan yms. Kerho kokoontuu yhden jakson ajan kevätlukukaudella. Kerhoon voi osallistua 16 oppilasta. Ilmoittautumisesta ja kerhonajankohdasta lisätietoa kevätlukukaudella. Kerhoa ohjaa Liisa Sierla.
 • Verstaassa voi harrastaa ohjelmointia, sulautettujen järjestelmien käyttöä ja muutenkin monipuolisesti kaikenlaista teknologiaa. Kerho on tarkoitettu oppilaille 5. luokasta alkaen.  Kuraattoreina toimivat  Janne Pantsar ja Kimmo Pulkkinen.
 • Luontokerho Mollusca on kerho, jossa eläimistä, luonnosta ja ötököistä kiinnostuneet reippaat alaluokkalaiset kokoontuvat yhteen. Mollusca ulkoilee ja retkeilee paljon, joten vaatetus varataan sään mukaan. Molluscaa ohjaavat Katja Katajamäki ja Riina Riutankoski.
 • Amici Naturae on yläluokkien ja lukiolaisten luontokerho. Kerhon toimintaa ovat koululla pidettävät kokoukset sekä erilaiset retket. Vuosittain tehdään muun muassa syksyinen joutsenretki ja keväinen muuttolinturetki Hankoniemelle. Toukokuussa tehdään myös Arktika-retki Virolahdelle. Kerhon kuraattorina toimii Arto Nurmi.
 • Uintikerho on uimaseura HTU Stadi ry:n järjestämä. Se on tarkoitettu luokkien 3–6 oppilaille, jotka ovat innostuneita parantamaan uimataitoaan. Kurssisisällöt noudattelevat Suomen Uimaliiton ohjeita ja ohjaajat ovat Uimaliiton kouluttamia.
 • Koripalloseura SYKKI ry toimii SYK:sta erillisenä organisaationa, mutta kuitenkin läheisessä yhteistyössä. Harjoitukset pidetään pääsääntöisesti SYK:n urheilutalossa. Koripallo tarjoaa tehokasta liikuntaa, taktiikka- ja taitopelinä aivojumppaa, ja ennen kaikkea laatuaikaa ja elämyksiä kaveriporukassa. Sykin toiminta ei ole ryppyotsaista, joten mukaan voi tulla missä vaiheessa tahansa. Lisätietoja Sykki ry:n kotisivuilla.
 • Sporttikerho liikuttaa monipuolisesti kerran viikossa. Kerhoa ohjaavat Johanna Ant-Wuorinen ja Tuomas Määttä.
 • Filosofiankerho harjoittaa inspiroivaa ja älyä sekä päättelykykyä kehittävää argumentaatiota ja väittelykykyä. Kerhoa ohjaa Liisa Lampi.
 • Teatterikerho on tarkoitettu viides- ja kuudesluokkalaisille. Kerhossa tehdään näyttelijäntyön harjoituksia, improvisointeja ja pieniä esityksiä. Kerhon ohjelma huipentuu yhteiseen esitykseen. Kerholaiset kirjoittavat itse ryhmissä käsikirjoituksen ja suunnittelevat esityksen puvustuksen ja lavastuksen. Teatterikerhossa koet tähtihetkiä! Kerhon kuraattorina toimii Erica Caselius-Engblom. Kerho alkaa joulun jälkeen aina torstaisin klo 14.30-16.00.
 • Teiniteatteri Toimintaan kuuluu kaikki SYK:n teatteritoiminta. Produktiot ovat usein osa teatteri-ilmaisu-oppiaineen opetusta, mutta niiden tekemiseen käytetään myös vapaa-aikaa. Teiniteatterin toiminnasta vastaa Liisa Lampi.
 • SYKKII-kuoro Kuoro opettelee kuorolaulua äänissä ja esiintyy koulun tilaisuuksissa ja mahdollisuuksien mukaan myös koulun ulkopuolella. SYKKII-kuoro on tarkoitettu peruskoulun alaluokkien oppilaille, sekä tytöille että pojille. Kuoroon pyritään lukukausien alussa, pääsykokeessa lauletaan omavalintainen laulu sekä tehdään rytmi- ja toistotehtäviä. Kuoroa johtavat Veera Jämsä ja Susanna Snellman.
 • Nuorisokuoro N.U.K.U esiintyy koulun tilaisuuksissa ja tarvittaessa muuallakin. Kuoro on tarkoitettu yläluokkien tytöille. Kuoroon pyritään lukukausien alussa, pääsykokeissa lauletaan omavalintainen laulu. Kuoroa johtaa Susanna Snellman
 • Pikkuorkka Pikkuorkka soittaa klassisen musiikin soittimin rytmimusiikkia. Kerho on tarkoitettu sellaisille peruskoulun oppilaille, joilla on kohtuullinen nuotinlukutaito ja oman instrumentin tekninen soittotaito. Käytännössä kaikilla soittajilla on ollut vähintään musiikkikoulun 1/3-tutkinto suoritettuna. Orkesteriin pääsee koesoiton jälkeen. Pikkuorkka esiintyy säännöllisesti koulussa ja koulun ulkopuolella. Pikkuorkkaa johtaa Veera Jämsä.
 • Kamarikuoro Kamarikuorossa opiskelija pääsee laulamaan yhdessä toisten lukiolaisten kanssa yli luokkatasojen. Yhteisöllisyys ja toisilta laulamalla oppiminen ovat kuoron työtapoja. Kuoron ohjelmisto on perinteikästä ja kokeilevaa, pateettista ja svengaavaa, tunteikasta ja hilpeää, nuorta sekakuorolaulua. Kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä luodaan osallistumalla erilaisiin kuorotapahtumiin ja ystävyyskuorovierailuihin. Kamarikuoroa johtaa Veera Jämsä.
 • Bändit SYK:ssa Bänditoiminnan tarkoituksena on tutustuttaa oppilaita kevyen musiikin soittimiin, soittotapaan ja ohjelmistoon. Harjoittelu tapahtuu välituntisin musiikkiluokassa. Bändit muodostuvat yleensä itsenäisesti suunnilleen saman luokka-asteen oppilaista, valitsevat harjoitusaikansa itse ja myös pääsääntöisesti harjoittelevat, valitsevat ja sovittavat musiikkinsa itse. Toiminta on tarkoitettu vain SYK:n omille oppilaille. Bänditoiminnasta vastaa Susanna Snellman.
 • Musiikkiopisto Musiikkiopiston toiminnasta löytyy lisää tietoa täältä.
 • Musiikkitoiminnan kannatusyhdistys ry tukee koulun musiikin harrastustoimintaa. Yhdistyksen tuella mahdollistetaan muun muassa koulun kuorojen ja orkesterin ulkomaan konserttimatkoja sekä kilpailuihin ja festivaaleihin osallistumisia.
 • SYK:n taidokkaita muusikoita, laulajia ja soittajia voi tilata myös esiintymään niin yksityis- kuin yritystilaisuuksiin kohtuullista korvausta vastaan.
 • Esiintymisten yhteyshenkilöinä toimivat koulun musiikinopettajat Susanna Snellman susanna.snellman@syk.fi ja Veera Jämsä veera.jamsa@syk.fi.
 • Yhdistyksen toimintaa koordinoi vuosittain valittava hallitus, jonka jäsenet koostuvat koulun edustajista sekä oppilaiden vanhemmista. Vuosikokous pidetään maaliskuussa.
 • Uusia perheitä toivotaan yhdistyksen jäseniksi ja vanhemmat ovat tervetulleita osallistumaan ja auttamaan musiikkitoimintaan liittyvissä tapahtumissa. Lisätietoja sähköpostitse sykmusa@gmail.com. Tervetuloa rohkeasti mukaan tukemaan koulun omaa musiikkitoimintaa.