Siirry sisältöön
Opiskelijahuolto

Opiskelijahuolto

SYK:ssa hyvä arki edistää opiskelijoiden hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta. Opiskeluympäristö on terveellinen, turvallinen ja esteetön. Opettajat, rehtorit, opinto-ohjaajat, terveydenhoitajat, kuraattori, psykologi sekä muu koulun henkilökunta ovat vastuussa koko kouluyhteisön hyvinvoinnista. 

Terveydenhoitajat, kuraattori, psykologi

Opinto-ohjaajat ja erityisopettajat

Nuorten psykososiaalisen tuen palvelut Helsingissä

Oppilashuoltoryhmä

 • Vastaa koulun opiskelijahuollosta.
 • Ryhmään kuuluvat lukion rehtori, vararehtori, psykologi, kuraattori, terveydenhoitajat, opinto-ohjaajat sekä erityisopettaja.
 • Kokoontuu säännöllisesti lukuvuoden aikana erilaisissa kokoonpanoissa.

Erityisopetus

 • Lukiolaisen on mahdollista saada osa-aikaista erityisopetusta esimerkiksi äidinkielessä ja kirjallisuudessa sekä matematiikassa.
 • Erityisopettaja laatii pedagogisia lausuntoja tarvittaessa ylioppilastutkintolautakunnalle.
 • Lukiolaisen on mahdollista osallistua lukitesteihin.
 • Opiskelijaa tuetaan tarkkaavuuden vaikeuksissa ja sosiaalis-emotionaalisissa ongelmissa.
 • Erityisopettaja ohjaa tarvittaessa opiskelun ja oppimisen taidoissa sekä tukee hahmottamisen ja muistin vaikeuksissa.

Opinto-ohjaus

 • Opinto-ohjaajat auttavat opiskelijaa suunnittelemaan ja löytämään itselleen parhaiten soveltuvan opinto-ohjelman.
 • Opinto-ohjaus tukee opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa, perehdyttää ylioppilastutkintoon, jatko-opintoihin sekä työelämään.
 • Tavoitteena on opettaa opiskelijaa käyttämään keskeisiä tietolähteitä sekä yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluja.

Lukiolaisen OPO-sivu

Kouluterveydenhoito

 • Opiskeluterveydenhuollon palvelut kuuluvat kaikille lukiossa opiskeleville.
 • Lukion ensimmäisellä vuositasolla kaikki opiskelijat tapaavat terveydenhoitajan ja lukion toisella vuositasolla opiskelijoilla on mahdollisuus lääkärin ja terveydenhoitajan tapaamisiin.
 • Koulupäivän aikana ensiapu tapaturmissa ja äkillisesti sairastuessa sekä tarvittaessa ohjaus terveysasemalle tai sairaalaan poliklinikalle.
 • Koulun tapaturmavakuutus kattaa tapaturmat, jotka sattuvat koulussa tai koulumatkalla.
 • Hammashoito oman alueen hammashoitolassa.

Psykologi

 • Psykologin tehtävä on auttaa opiskelijoita kaikenlaisissa mielialaan ja omaan henkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa.
 • Psykologin puoleen voi kääntyä esimerkiksi erilaisten jännitysten tai pelkojen, ahdistuksen tai masennuksen, väsymyksen, stressin tai univaikeuksien, ihmissuhde-/kotivaikeuksien, oppimiseen tai koulunkäynnin hankaluuksien tai omaan kasvu-/kehitysvaiheeseen liittyvissä haasteissa.
 • Pääsääntöisesti opiskelija ja psykologi tapaavat kahden kesken, mutta toisinaan on hyvä tavata myös vanhempien kanssa ja tarpeen mukaan myöhemminkin. Tiedonvaihto kodin kanssa voidaan hoitaa myös puhelimitse tai sähköisesti.
 • Koulun ulkopuolisia yhteistyötahoja psykologin työssä ovat esimerkiksi erityissairaanhoito (lasten ja nuorten psykiatria), perheneuvola ja sosiaalitoimi.

Kuraattori

 • Kuraattori on sosiaalityön asiantuntija, jonka tehtävä on tukea opiskelijoita sosiaalisissa suhteissa, koulunkäynnissä ja yleisessä hyvinvoinnissa.
 • Kuraattori auttaa, kun opiskelijalla on ongelmia sosiaalisissa suhteissa, koulumotivaation puutetta tai paljon poissaoloja tai kun perheessä on muuttuneita olosuhteita tai pulmatilanteita.
 • Keskustelut kuraattorin, opiskelijan ja huoltajien välillä ovat luottamuksellisia.
 • Kuraattorin tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat opiskelijan vanhempien ja kouluhenkilökunnan lisäksi sosiaalitoimi, perheneuvola sekä lasten ja nuorten psykiatriset yksiköt.