Siirry sisältöön
Opiskelijahuolto ja yhdenvertaisuus

Opiskelijahuolto ja yhdenvertaisuus

SYK:ssa hyvä arki edistää opiskelijoiden hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta. Opiskeluympäristö on terveellinen, turvallinen ja esteetön. Opettajat, rehtorit, opinto-ohjaajat, terveydenhoitajat, kuraattori, psykologi sekä muu koulun henkilökunta ovat vastuussa koko kouluyhteisön hyvinvoinnista. 

Terveydenhoitajat, kuraattori, psykologi

Opinto-ohjaajat ja erityisopettajat

Nuorten psykososiaalisen tuen palvelut Helsingissä

Oppilashuoltoryhmä

 • Vastaa koulun opiskelijahuollosta.
 • Ryhmään kuuluvat lukion rehtori, vararehtori, psykologi, kuraattori, terveydenhoitajat, opinto-ohjaajat sekä erityisopettaja.
 • Kokoontuu säännöllisesti lukuvuoden aikana erilaisissa kokoonpanoissa.

Erityisopetus

 • Lukiolaisen on mahdollista saada osa-aikaista erityisopetusta esimerkiksi äidinkielessä ja kirjallisuudessa sekä matematiikassa.
 • Erityisopettaja laatii pedagogisia lausuntoja tarvittaessa ylioppilastutkintolautakunnalle.
 • Lukiolaisen on mahdollista osallistua lukitesteihin.
 • Opiskelijaa tuetaan tarkkaavuuden vaikeuksissa ja sosiaalis-emotionaalisissa ongelmissa.
 • Erityisopettaja ohjaa tarvittaessa opiskelun ja oppimisen taidoissa sekä tukee hahmottamisen ja muistin vaikeuksissa.

Opinto-ohjaus

 • Opinto-ohjaajat auttavat opiskelijaa suunnittelemaan ja löytämään itselleen parhaiten soveltuvan opinto-ohjelman.
 • Opinto-ohjaus tukee opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa, perehdyttää ylioppilastutkintoon, jatko-opintoihin sekä työelämään.
 • Tavoitteena on opettaa opiskelijaa käyttämään keskeisiä tietolähteitä sekä yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluja.

Lukiolaisen OPO-sivu

Kouluterveydenhoito

 • Opiskeluterveydenhuollon palvelut kuuluvat kaikille lukiossa opiskeleville.
 • Lukion ensimmäisellä vuositasolla kaikki opiskelijat tapaavat terveydenhoitajan ja lukion toisella vuositasolla opiskelijoilla on mahdollisuus lääkärin ja terveydenhoitajan tapaamisiin.
 • Koulupäivän aikana ensiapu tapaturmissa ja äkillisesti sairastuessa sekä tarvittaessa ohjaus terveysasemalle tai sairaalaan poliklinikalle.
 • Koulun tapaturmavakuutus kattaa tapaturmat, jotka sattuvat koulussa tai koulumatkalla.
 • Hammashoito oman alueen hammashoitolassa.

Psykologi

 • Psykologin tehtävä on auttaa opiskelijoita kaikenlaisissa mielialaan ja omaan henkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa.
 • Psykologin puoleen voi kääntyä esimerkiksi erilaisten jännitysten tai pelkojen, ahdistuksen tai masennuksen, väsymyksen, stressin tai univaikeuksien, ihmissuhde-/kotivaikeuksien, oppimiseen tai koulunkäynnin hankaluuksien tai omaan kasvu-/kehitysvaiheeseen liittyvissä haasteissa.
 • Pääsääntöisesti opiskelija ja psykologi tapaavat kahden kesken, mutta toisinaan on hyvä tavata myös vanhempien kanssa ja tarpeen mukaan myöhemminkin. Tiedonvaihto kodin kanssa voidaan hoitaa myös puhelimitse tai sähköisesti.
 • Koulun ulkopuolisia yhteistyötahoja psykologin työssä ovat esimerkiksi erityissairaanhoito (lasten ja nuorten psykiatria), perheneuvola ja sosiaalitoimi.

Kuraattori

 • Kuraattori on sosiaalityön asiantuntija, jonka tehtävä on tukea opiskelijoita sosiaalisissa suhteissa, koulunkäynnissä ja yleisessä hyvinvoinnissa.
 • Kuraattori auttaa, kun opiskelijalla on ongelmia sosiaalisissa suhteissa, koulumotivaation puutetta tai paljon poissaoloja tai kun perheessä on muuttuneita olosuhteita tai pulmatilanteita.
 • Keskustelut kuraattorin, opiskelijan ja huoltajien välillä ovat luottamuksellisia.
 • Kuraattorin tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat opiskelijan vanhempien ja kouluhenkilökunnan lisäksi sosiaalitoimi, perheneuvola sekä lasten ja nuorten psykiatriset yksiköt.

Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun lukion turvallisemman tilan periaatteet

Turvallisempi tila on toimintatapa, jossa pyritään luomaan kaikille yhdenvertainen ja mukava paikka opiskella, tehdä töitä ja viettää aikaa. Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle turvallinen ja hyvä olo toimia omana itsenään SYK-yhteisössä.

Myötävaikuta toiminnallasi positiiviseen ilmapiiriin. Olet vastuussa omasta käyttäytymisestäsi ja puheestasi kaikissa tilanteissa niin oppitunneilla kuin niiden ulkopuolella, myös digitaalisissa ympäristöissä!

 • Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja tulla kuulluksi. Kunnioita toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti. Pyydä anteeksi, jos olet loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita.
 • Pyri kohtaamaan uudet ihmiset ja asiat ennakkoluulottomasti. Vältä oletuksia esimerkiksi sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai maailmankatsomuksesta.
 • Kunnioita toisen henkilökohtaista tilaa ja itsemääräämisoikeutta. Anna kehorauha. Vältä turhaan kommentoimasta ulkonäköä tai syömistä.
 • Käytä toisista heidän itsensä hyväksymiä nimiä tai lempinimiä.
 • Jos näet tai kuulet häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, puutu siihen itsellesi sopivalla tavalla. Puuttumalla toimit myös esimerkkinä toisille.

Sähköinen ilmoituskanava yhdenvertaisuusasioihin: 

yhdenvertaisuus@syk.fi 

Ilmoituskanavan viestit menevät ainoastaan lukion rehtorille.