Siirry sisältöön
IB suomeksi

IB suomeksi

IB SYK:ssa

International Baccalaureate Diploma Programme on kansainvälinen ylioppilastutkinto, jonka voi nykyisin suorittaa yli 150 maassa ja yli 5000 koulussa. IB-tutkinto antaa laajan yleisen korkeakoulukelpoisuuden Suomessa ja muualla maailmassa. Suomessa IB-diplomin voi suorittaa 16 koulussa. IB-linjalla opetus on englanninkielistä.

Varisinainen IB-linja on kaksivuotinen, mutta sitä edeltää valmistava vuosi (IB preparatory year), joten kokonaisuutena IB vastaa pituudeltaan suomalaista kolmivuotista lukiota. Valmistavan vuoden aikana harjaannutaan englannin kielen käyttöön opiskelukielenä ja suoritetaan kansallisen lukion kursseja, jotka valmistavat opiskelijoita IB-tutkinnon oppiaineisiin. IB-tutkintoa pidetään yleisesti vaativana ja hyvin yliopisto-opintoihin valmentavana ohjelmana. Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun IB-linjalla on jo 30 vuoden kokemus IB-opetuksesta. Opetus on korkeatasoista ja opiskelijamme saavuttavat erinomaiset tulokset. Koulumme IB-linjalta valmistuneiden keskiarvo on maan korkein, ja kansainvälisestikin tuloksemme ovat erittäin korkeat. IB-ylioppilaiden maailmankeskiarvo on noin 30/45 pistettä, Suomessa kirjoittaneiden keskiarvo noin 31/45 pistettä ja SYK:n pitkän aikavälin (10 v.) keskiarvo on 37/45 pistettä. SYK:n IB-ylioppilaat sijoittuvat huippuyliopistoihin niin maailmalla kuin Suomessakin. Esimerkiksi Oxfordin ja Cambridgen yliopistoissa, Imperial Collegessa, Harvardissa, Karolinska Institutetissa, Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa opiskelee SYK:n entisiä opiskelijoita.

IB-linjalla opiskelija opiskelee kuutta ainetta (poikkeustapauksissa seitsemää). Aineet valitaan tasapainoisesti eri aineryhmistä, jolloin opinto-ohjelma mahdollistaa laajan yleissivistyksen. Jokainen opiskelee vähintään kahta eri kieltä (äidinkieli ja toinen kieli), matematiikkaa, yhtä (ryhmän neljä) tiedeainetta sekä yhtä yhteiskunnallista ainetta. Kuudenneksi aineeksi saa valita toisen tiedeaineen, toisen yhteiskunnallisen aineen tai kolmannen kielen. Kolme ainetta valitaan laajalla tasolla (Higher Level, HL, n. 240 tuntia) ja kolme perustasolla (Standard Level, SL, n. 150 tuntia). Perustelluissa poikkeustapauksissa voidaan IB-organisaatiolta anoa erityislupaa rakentaa opinto-ohjelma myös toisin, ja esimerkiksi kolmen luonnontieteen valitseminen (lääketieteeseen suuntautuville) on erityisluvalla mahdollista.

IB-diplomin suoritukseen kuuluu valittujen aineiden lisäksi myös kaikille yhteinen tiedon teorian kurssi (Theory of Knowledge), joka valottaa eri tieteenalojen suhteita toisiinsa ja opettaa myös kriittistä ajattelua. Jokainen IB-opiskelija tekee opintojensa aikana opettajan ohjauksessa myös laajan tutkielmaesseen (Extended Essay) valitsemastaan aiheesta. Kahden IB-vuoden aikana opiskelija suorittaa myös noin 150 tunnin laajuisen CAS-ohjelman, jossa opiskelija harrastaa liikuntaa, taiteita ja yhteiskuntapalvelua. CAS-ohjelman tavoitteena on olla vastapainona akateemiselle aherrukselle ja auttaa opiskelijoita kasvamaan vastuuntuntoisiksi yhteiskunnan jäseniksi.

Opiskeltavat aineet

Ryhmä 1, kieli ja kirjallisuus:

 • A-suomi, kirjallisuus
 • A-englanti, kieli ja kirjallisuus
 • A-kieli, kirjallisuus, itsenäisesti opiskeltava opiskelijan oma äidinkieli

Ryhmä 2, vieras kieli:

 • B-ranska
 • B-suomi
 • B-englanti

Ryhmä 3, yhteiskunnalliset aineet:

 • Historia
 • Taloustiede
 • Maailmanpolitiikka

Ryhmä 4, tiedeaineet:

 • Biologia
 • Fysiikka
 • Kemia
 • Tietojenkäsittely

Ryhmä 5, matematiikka (Analysis and Approaches):

 • Matematiikka HL
 • Matematiikka SL

Maksut

IB-linjalla opiskeleminen on maksutonta eikä lukukausimaksuja peritä. Toisen asteen muuttuessa maksuttomaksi, eivät uudet opiskelijat enää jatkossa itse kustanna oppikirjoja tai ylioppilastutkintomaksuja. Ennen vuotta 2021 aloittaneet kattavat nämä kulut (sekä muita vähäisiä kuluja) itse.

Hakeminen 2021

SYK:n IB-linjan valmistavalle vuodelle haetaan yhteishaussa. Sähköisen yhteishakulomakkeen voi täyttää osoitteessa www.opintopolku.fi määräaikaan mennessä (23.3.2021 klo 15.00).  Vuonna 2021 ei järjestetä pääsykoetta, vaan valinta perustuu perusopetuksen päättöarviointiin (lukuaineiden keskiarvo).

Ulkomailla peruskoulunsa suorittaneet (ja muut ’ulkomaisella’ todistuksella hakevat) voivat hakea SYK:n IB-linjalle nk. joustavan valinnan kautta. Tällöin valinta perustuu hakijan todistukseen, omaan hakemukseen ja hakijan edellisen koulun antamiin suosituksiin. Myös joustavasti hakevat hakijat täyttävät yhteishakulomakkeen www.opintopolku.fi-palvelussa 23.3.2021 klo 15.00 mennessä.

Hakija, joka on jo suorittanut lukion ensimmäisen vuoden tai vastaavan määrän opintoja muualla, voi hakea myös paikkaa suoraan IB1-luokalta. Voimme ottaa uusia opiskelijoita suoraan IB1-luokalle, mikäli ryhmässä on tilaa.

Suomen kielen taitoa ei vaadita IB-linjalla opiskeltaessa, mutta IB-opiskelijan tulee sisällyttää opinto-ohjelmaansa vähintään kaksi kieltä, joista toinen on englanti. Mikäli opiskelija ei osaa suomea, tulee hänen valita ohjelmaansa englannin ohella B-ranska (edellyttää 3-5 vuoden aiempia opintoja) tai itsenäisesti opiskeltu oma äidinkieli. IB-linjalla opiskelu ei edellytä myöskään äidinkielentasoista englannin taitoa.

Lisätietoja hakuprosessista ja hakulomakkeet löydät Admission-sivulta. Tervetuloa IB-linjan esittelytilaisuuksiin ti 12.1.2021 klo 14.00 (suomeksi ja englanniksi) tai ke 3.2.2021 klo 17.30  suomeksi ja englanniksi!  Avoimet ovet järjestetään vain virtuaalisesti Teams-tapahtumana. Teams-linkki julkaistaan nettisivulla tammikuussa.

Lisätietoja:

 • IB-opinto-ohjaaja Anu Kinnunen anu.kinnunen@syk.fi, 040-5717586
 • IB-apulaisrehtori Minna Ankkuri minna.ankkuri@syk.fi, 045-77314800
 • Rehtori Sari Tiitta sari.tiitta@syk.fi, (09) 4774 1814, 040-6739359